banh world cup 2018

banh world cup 2018 – banh world cup 2018

1. World Cup 1930 – Quả bóng mang tên T-Model

2. World Cup 1934 – Quả bóng mang tên Federale 102

3. World Cup 1938– Quả bóng mang tên Allen

4. World Cup 1950– Quả bóng mang tên Superball Duplo T

5. World Cup 1954– Quả bóng mang tên Swiss World Champion

6. World Cup 1958– Quả bóng mang tên Top Star

7. World Cup 1962– Quả bóng mang tên Crack Top Star

8. World Cup 1966– Quả bóng mang tên Slazenger Challenge 4-Star

9. World Cup 1970– Quả bóng mang tên Adidas Telstar

10. World Cup 1974– Quả bóng mang tên Adidas Telstar Durlast

11. World Cup 1978– Quả bóng mang tên Adidas Tango

12. World Cup 1982– Quả bóng mang tên Adidas Tango Espana

13. World Cup 1986– Quả bóng mang tên Adidas Azteca

14. World Cup 1990– Quả bóng mang tên Adidas Etruscan Unico

15. World Cup 1994– Quả bóng mang tên Adidas Questra

16. World Cup 1998– Quả bóng mang tên Adidas Tricolore

17. World Cup 2002– Quả bóng mang tên Adidas Fevernova

18. World Cup 2006– Quả bóng mang tên Adidas Teamgeist

19. World Cup 2006 – Quả bóng mang tên Adidas Teamgeist Berlin

20. World Cup 2010 – Quả bóng mang tên Adidas Jabulani

21. World Cup 2010– Quả bóng mang tên Adidas Jo’bulani

22. World Cup 2014– Quả bóng mang tên Adidas Brazuca

23. World Cup 2014– Quả bóng mang tên Adidas Brazuca Final Rio

24. World Cup 2018– Quả bóng mang tên Adidas Telstar 18

Quả bóng mang tên Adidas Telstar 18 sẽ là quả bóng chính thức của World Cup 2018 diễn ra vào 14/6 tới 15/7 tới đây.

Xem thêm:  vé xem world cup 2018
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$